Stara Topola – novi centar – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Stara Topola – novi centar

Stara Topola – novi centar

 

 

Studenti četvrte godine Arhitektonskog fakulteta iz Beograda, smer Urbanistički studio, posetili su Topolu. Studente su predvodili dekan fakulteta profesor Vladan Đokić i doc. Milica Milojević, objavljeno je na sajtu opštine Topola.

Sastanak je održan u prostoru novootvorenog Vizitorskog centra Turističke organizacije “Oplenac”. Predmet rada – projektni zadatak studenata u ovom semestru zvaće se “Stara Topola – novi centar”. Cilj zadatka je idejno osmisliti blok-prostor “ispod” Karađorđevog grada. Pre razgovora sa studentima, prof. Đokić i doc. Milojević posetili su opštinsko rukovodstvo. U razgovoru sa predsednikom opštine Draganom Živanovićem i predsednikom Skupštine opštine Draganom Jovanovićem moglo se između ostalog čuti i obećanje da će student čiji rad bude najbolje vrednovan biti od strane Opštine Topola novčano nagrađen. Prof. Đokić i predsednik Skupštine Jovanović postigli su i dogovor o potpisivanju opšteg ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između opštine Topola i Arhitektonskog fakulteta. Na samom sastanku u Vizitorskom centru, rukovodilac odeljenja za urbanizam Opštinske uprave Ivana Blažić-Šević upoznala je studente sa planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom prostora.

Namera je da se blok ispod Karađorđevog grada ka Vizitorskom centru i Karađorđevoj česmi idejno razradi i osmisli kako bi se učinio privlačnim za turiste i same građane opštine. Treba istaći i da se plan uređenja ovog prostora poklapa sa Planom detaljne regulacije “Staro jezgro Topole”. Na skupu se moglo čuti o postojanju realne potrebe za utvrđivanjem centra grada. Stara varoš, stara Topola se upravo na ovom prostoru i razvila tako da će u svom semestralnom zadatku studenti i to imati u vidu.

Po završetku semestra radovi studenata će biti publikovani u vidu monografije, a na temu “Stara Topola – novi centar” će se organizovati i izložba u vreme održavanja ovogodišnje Oplenačke berbe.