Sve manje neodgovornih poslodavaca – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Sve manje neodgovornih poslodavaca

Sve manje neodgovornih poslodavaca

 

Broj neodgovornih poslodavaca u Srbiji iz godine u godinu je sve manji. Podaci PIO fonda o broju uplata doprinosa pokazuju da će sankcije zbog neizmirenja obaveza prema svojim radnicima snositi sve manji broj firmi. U 2017. godini doprinosi su ostvareni u iznosu od 404,9 milijardi dinara. Sankcije su do 800.000 dinara.