Sve naknade biće na jednom mestu, povraćaj PDV biće automatski, a doprinosi za NSZ ukinuti – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Sve naknade biće na jednom mestu, povraćaj PDV biće automatski, a doprinosi za NSZ ukinuti

Sve naknade biće na jednom mestu, povraćaj PDV biće automatski, a doprinosi za NSZ ukinuti

 

Na jesen, kako je potvrdilo Ministarstvo finansija, biće definisan paket stimulativnih mera, čiji je cilj da se olakša poslovanje privredi, kako bi se dalje podstakao njen rast. One će se odnositi izmene zakona o imovini, porezu na dohodak građana, i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Osim toga u planu je i usvajanje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji bi na jednom mestu objedinio sve naknade.

Menja se Zakon o fiskalnim kasama, tako da će se transakcije pratiti u realnom vremenu, a uz to će onda moći da se i automatizuje povraćaj PDV-a, još jedna stavka na koju se žale privrednici.

Arhive