Tehnička škola „Mileta Nikolić“ Aranđelovac – dualno obrazovanje – RTV SUNCE Arandjelovac