Tehnička škola, najava PISA testa – RTV SUNCE Arandjelovac