Topola: Skupština bez kvoruma – RTV SUNCE Arandjelovac