Treća sednica SO Aranđelovac 4. deo – RTV SUNCE Arandjelovac