U „Biveti“ otvaranje izližbe slika Jasne Jelić Obradović – RTV SUNCE Arandjelovac