U novembru počinje isplata uvećanih penzija – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » U novembru počinje isplata uvećanih penzija

U novembru počinje isplata uvećanih penzija

 

U novembru počinje isplata uvećanih penzija. Zakon o privremenom umanjenu penzija biće ukinut zaključno sa isplatom septembarskih primanja za najstarije nakon čega će se ponovo isplaćivati zakonske penzije.

Nov nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO takođe predviđa izmene obračuna penzija za poslednju godinu radnog staža. I to tako što građani koji odu u penziju početkom godine neće više morati da čekaju tri meseca da zvanična statistika izađe s podacima o prosečnoj godišnjoj zaradi. Ubuduće će se izračunavati tako što će se prosečna mesečna primanja za januar pomnožiti sa 12.

Penzioneru kome se ne mogu utvrditi godišnji lični koeficijenti ni za jednu kalendarsku godinu – godišnji lični koeficijent iznosiće jedan. Istovremeno, onom ko nema utvrđen staž osiguranja za celu kalendarsku godinu, godišnji lični koeficijent utvrđivaće se srazmerno stažu osiguranja navršenom u toj kalendarskoj godini.