U pripremi utuženja za zaostala dugovanja prema JKP „Bukulja“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » U pripremi utuženja za zaostala dugovanja prema JKP „Bukulja“

U pripremi utuženja za zaostala dugovanja prema JKP „Bukulja“

 

Obaveštavamo potrošače opštine Aranđelovac da su u pripremi utuženja za zaostala dugovanja prema JKP „Bukulja“ i pozivaju se na izmirenje svojih obaveza uz mogućnost sklapanja reprograma na zaostala dugovanja kako svoja zaduženja ne bi uvećali za troškove utuženja i zakonsku zateznu kamatu.
Za dogovor oko izmirenja predmetnog duga potrošači se mogu obratiti u direkciji JKP „Bukulja“, kancelarija br 7, kod referenta po utuženim predmetima da bi postigli dogovor o načinu izmirenja svojih drugovanja.

Redovnim izmirenjem obaveza prema JKP „Bukulja“, osim što potrošači stiču pravo na značajan popust, omogućavaju i JKP „Bukulja“ da uspešno obavlja svoj posao i da redovno isporučuje kvalitetnu i bezbednu vodu za piće – poručuju iz JKP Bukulja.