U toku je akcija postavljanja zaštitnih prstenova na vodomerima – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » U toku je akcija postavljanja zaštitnih prstenova na vodomerima

U toku je akcija postavljanja zaštitnih prstenova na vodomerima

 

Obaveštavamo korisnike usluga Javnog komunalnog preduzeća „Bukulja“ Aranđelovac da je Radna jedinica vodovod i kanalizacija započela akciju, još krajem 2017. godine, postavljanja zaštitnih prstenova sa numerisanim brojevima ispred vodomera radi sigurnosti i obezbeđenja od neovlašćenog otvaranja mernih instrumenata.

Javno komunalno preduzeće „Bukulja“ Aranđelovac već dugi niz godina ima problema sa nelegalnim priključenjem objekata na vodovodnu mrežu, kao i neovlašćenog otvaranja mernih instrumenata radi korigovanja potrošene vode.

Svake godine stručne službe JKP „Bukulja“ Aranđelovac evidentiraju veliki broj pokušaja nelegalnog priključenja na vodovodnu mrežu ili korigovanog „vraćenog“ stanja potrošnje. Ovi nelegalni priključci su u zakonskoj proceduri, odmah se isključuju i podnosi se krivična prijava protiv odgovornih lica.

Naglašavamo, da se takvim nesavesnim radnjama izazivaju veliki gubici na sistemu i direktno ugrožavaju vodosnabdevanje legalno priključenih potrošača koji redovno izmiruju svoje račune za usluge koje im pružamo.

Podsećamo da je krađa vode krivično delo i JKP „Bukulja“ Aranđelovac preduzima sve neophodne mere kako bi se sankcionisali svi pokušaji neovlašćenog otvaranje vodomera i nelegalnog priključenja na vodovodnu mrežu.

Arhive