U toku je dostava predloga za finansiranje-sufinansiranje godišnjih projekata  u oblasti sporta I fizičke kulture u 2020.godini – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » U toku je dostava predloga za finansiranje-sufinansiranje godišnjih projekata  u oblasti sporta I fizičke kulture u 2020.godini

U toku je dostava predloga za finansiranje-sufinansiranje godišnjih projekata  u oblasti sporta I fizičke kulture u 2020.godini

Stručna komisija za ocenjivanje godišnjih I posebnih programa u oblasti sporta Skupštine opštine Aranđelovac  obaveštava organizacije u oblasti sporta da dostave predloge za finansiranje-sufinansiranje godišnjih projekata  u oblasti sporta I fizičke kulture u 2020.godini.

Predloge bi trebalo podneti Sportskom savezu Aranđelovac do 1.juna tekuće godine.