U toku su radovi na sanaciji obala reke Kubršnice – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » U toku su radovi na sanaciji obala reke Kubršnice

U toku su radovi na sanaciji obala reke Kubršnice

Vlada Republike Srbije je u 2018. godini donela više mera za saniranje posledica elementarnih nepogoda i pomoć jedinicama lokalne samouprave koje su pogođene poplavama u maju, junu i julu prošle godine, među kojima je bila i Opština Aranđelovac. Tom prilikom odobreni su i sanacioni radovi na zaštiti Aranđelovca od velikih voda reke Kubršnice, izvršeno je proširenje korita reke Kubršnica i povećanje njene propusne moći u cilju odbrane od poplava.

Na inicijativu Opštine Aranđelovac i JKP “Bukulja” nakon završetka ovih radova podneta je molba Javnom vodoprivrednom preduzeću Srbijavode u delu koji se graniči sa Postrojenjem otpadnih voda grada Aranđelovca, zbog materijalnih šteta koju veliki nanosi vode pričinjavaju postrojenju. Molba je odobrena i radovi za sanaciju obale reke Kubršnica su započeti.

Zaposleni JKP “Bukulja” rade na uklanjanju ograde i pripremnim radovima za rekonstrukciji cevi, za prieliv otpadnih voda i ispusnih cevi prečišćene vode u recipijent. JKP “Bukulja” Aranđelovac obezbediće material i radove koji će se realizovati u sklopu radova čišćenje obale reke Kubršnica.