Učenici polagali kombinovani test – RTV SUNCE Arandjelovac