Udruženje žrtava nasilja HAJR otvara svoju kancelariju u Aranđelovcu – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Udruženje žrtava nasilja HAJR otvara svoju kancelariju u Aranđelovcu

Udruženje žrtava nasilja HAJR otvara svoju kancelariju u Aranđelovcu

Udruženje žrtava nasilja HAJR danas od 16 časova otvara svoju kancelariju u aranđelovačkoj Narodnoj biblioteci.

Program rada ovog udruženja predviđa pružanje socijalne, pravne i psihološke podrške žrtvama nasilja, u procesu hitnih intervencija, rehabilitacije i reintegracije u društvo.