Usvojen Leks specijalis: CHF dužnicima otpis 38% duga – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Usvojen Leks specijalis: CHF dužnicima otpis 38% duga

Usvojen Leks specijalis: CHF dužnicima otpis 38% duga

Vlada Srbije usvojila je juče leks specijalis kojim se konačno rešava problem zaduženih u švajcarskim francima. Zakon predviđa konverziju preostalog duga u evro i otpis 38 odsto. Na račun banaka otpisuje se 23 odsto, a na račun države 15 odsto.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se ovim leks specijalisom rešava problem koji postoji više od jedne decenije, kao i da su mu prethodili teški pregovori, ali da je pronađeno kompromisno rešenje.

„Ovaj leks specijalis je kompromisno rešenje između nekoliko zainteresovanih strana – građana, odnosno udruženja koja ih predstavaju, banaka, i države sa treće strane. Razgovori nisu bili nimalo laki, ali smo uspeli da nađemo kompromis i najbolje mogućerešenje za sve tri strane. Nacrtom ovog zakona obuhvaćeni su svi korisnici kredita koji su i dalje zaduženi u švajcarskim francima, bez obzira na visinu duga. Predviđeno je da se preostali deo duga konvertuje u evre, kao i da iznos dobijen konverzijom bude umanjen za 38 odsto. Dodatno olakšanje predstavlja i činjenica da se obračun konverzije vrši na iznos bez zateznih kamata“, istakao je Siniša Mali i zahvalio svim učesnicima pregovora.