Usvojen prvi izveštaj o sprečavanju nasilja nad ženama – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Usvojen prvi izveštaj o sprečavanju nasilja nad ženama

Usvojen prvi izveštaj o sprečavanju nasilja nad ženama

 

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog zaključka o usvajanju izveštaja o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), na predlog Kabineta potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović.

Izradu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO ekspertskoj grupi – međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije, vodilo je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa 260 subjekata, sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa, saopštio je kabinet potpredsednice vlade.

devojka zena nasilje uznemiravanje jpg

Ilustracija: freeimages.com

Prvi državni izveštaj, u kom su navedene sve važne zakonodavne i strateške mere koje država preduzima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, potkrepljene relevantnim statističkim podacima, biće dostupne javnosti nakon što izveštaj bude predat GREVIO grupi naredne nedelje.

„Posebno ističemo zadovoljstvo jer je ostvaren veliki odziv sa lokalnog nivoa, što govori u prilog jasnom i čvrstom uspostavljanju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, što je i preduslov da se ova oblast unapređuje“, kaže se u saopštenju.

Nakon što Srbija preda izveštaj GREVIO, uslediće dvogodišnji proces evaluacije izveštaja i aktivnosti koje je država preduzela obavezavši se na primenu Istanbulske konvencije.

Naglašeni je da je u pitanju je veoma važan proces koji će našoj zemlji dati smernice i preporuke za dalje aktivnosti usmerene na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kao institucija prepoznata od Saveta Evrope za koordinaciju izveštavanja i prikupljanja svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja GREVIO ekspertskoj grupi, zahvaljuje svim partnerima i resornim institucijama koje su dale doprinos u pripremi ovog važnog dokumenta.

Izvor: Tanjug