Usvojena Stragegija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Usvojena Stragegija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Usvojena Stragegija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Usvajanje Stragegije je još jedan važan korak u borbi za osnaživanje ekonomskog sistema Srbije, rekao je Siniša Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija.

“Strategija predstavlja izraz koordinisanog pristupa problemima pranja novca i finansiranja terorizma u državi. Ona je i dokaz postojanja značajnog opredeljenja na visokom političkom nivou za njihovo rešavanje, što se i u međunarodnom kontekstu očekuje od država posvećenim globalnoj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma”, kaže Mali.

Dodaje da je izazova mnogo, počev od toga da je sve više u upotrebi elektronski novac koji je još teže pratiti, nego stvarnu gotovinu.

“Novac postaje virtuelno sredstvo, broj na ekranu računara ili telefona. Zbog toga su važne procedure i regulativa, hvatanje u korak sa razvijenim svetom”, kaže Mali.

Prema njegovim rečima, Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma deo je jedne opšte platforme propisa koju Vlada priprema.

“Nema te finansijske institucije, ali i regulatora u svetskim okvirima koja nam neće meriti korake u tom sprintu koji smo sebi zacrtali da istrčimo”, kaže Mali.

Podsetio je da već sada priznanja stižu iz sveta, ali i od domaće stručne i ekonomske javnosti.

“Nedavna ocena Manivala da se Srbija našla u grupi zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF, dodatno nam je dala vetar u leđa i pokazala da je intenzivna zakonodavna aktivnost daje rezultate. Sada ostaje da to sve primenimo u praksi i merimo efektivnost, što će i biti deo daljeg ocenjivanja Manivala, za dve godine”, naglasio je Mali.

Četiri cilja Strategije

Vlada Srbije je 13. februara 2020. godine usvojila Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024 i prateći Akcioni plan za period 2020-2022.

Opšti cilj Strategije je i aktivna saradnja javnog i privatnog sektora i pristup zasnovan na analizi i proceni rizika.

Strategija ima četiri posebna cilja: smanjivati rizike od pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, sprečiti unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom.

Zatim, cilj je i efikasno i delotvorno kažnjavati izvršioce krivičnog dela pranja novca i oduzimati nezakonito stečenu imovinu, i na kraju uočavati i otklanjati pretnje od finansiranja terorizma i kažnjavati izvršioce krivičnog dela finansiranja terorizma.

Strategiju je izradio Stručni tim Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji su činila 42 člana koji su predstavljali 23 institucije.

U izradu Strategije bili su uključeni i predstavnici nevladinog sektora, a podršku izradi Strategije pružio je Projekat podrške EU sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.

Izvor: rts.rs