Uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine

Uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine

 

Ministarstvo odbrane raspisalo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine, kao i mladića starijih godišta (od 1988. do 1999. godine) koji nisu uvedeni u evidenciju vojnih obveznika. Uvođenje u vojnu evidenciju vrši se u Ulici Cara Dušana broj 2, u zgradi Policijske stanice Aranđelovac, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Lica koja se uvode u vojnu evidenciju potrebno je da ponesu ličnu kartu na uvid, a ukoliko nemaju ličnu kartu potrebno je da ponesu neku drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. 13. i 14. februara treba da se3 jave svi oni čije je početno slovo prezimena N, NJ, O, P.