Vlada Crne Gore: Ukupan javni dug 4,4 milijarde eura – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Svet » Vlada Crne Gore: Ukupan javni dug 4,4 milijarde eura

Vlada Crne Gore: Ukupan javni dug 4,4 milijarde eura

Vlada Crne Gore saopštila je u petak da je ukupan javni dug zemlje na kraju prošle godine iznosio 4,409 milijardi eura, ili 105,15 odsto BDP-a.

U Izvještaju, koji je Vlada razmatrala na današnjoj sjednici, navodi se da je, uzimajući u obzir depozite Ministartva finansija i socijalnog staranja, uključujući i 38.477 unci zlata, koji su na kraju 2020. iznosili 872,43 miliona eura, neto javni dug Crne Gore na dan 31.12.2020. iznosio 3,53652 milijardi eura, odnosno 84,34 odsto BDP-a.

“Ukupan državni dug (bez depozita), na 31.12.2020. godine, iznosio je 4.330,83 miliona eura, ili 103,28 odsto BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju 2020. godine, iznosio je 3.458,40 miliona eura ili 82,48 odsto BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3.835,27 miliona eura, odnosno 91,46 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 495,56 miliona eura, odnosno 11,82 odsto BDP-a”, navodi se u Izvještaju.

Izvještaj precizira da je u stanje državnog duga uključen i dio duga lokalne samouprave, u iznosu od 41,64 miliona eura, po osnovu ugovora za koje je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja kao zajmoprimac zaključilo ugovore sa međunarodnim kreditorima, a sa opštinama potkreditne ugovore.

“U odnosu na kraj 2019. godine, došlo je do povećanja državnog duga u ukupnom iznosu od 622,16 miliona eura, što je rezultat povećanja spoljnjeg duga za 706,55 miliona eura, i smanjenja domaćeg duga za 84,39 miliona eura”, navodi se u izvještaju i dodaje da je do povećanja spoljnjeg duga došlo je prvenstveno zbog emisije euroobveznica na međunarodnom tržištu u iznosu od 750 miliona eura, kao i drugih kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima.

“Domaći dug je smanjen u najvećoj mjeri usljed otplate domaćih obveznica, u iznosu od 80,41 miliona eura”.

Na kraju 2020. godine spoljni dug zemlje iznosio je 3,8 milijardi eura ili 91,46% BDP-a, dok je domaći dug na kraju 2020. godine bio 495,56 miliona eura ili 11,82 odsto BDP-a, navodi Izvještaj.

Pored toga, prema podacima Vlade i lokalnih samouprava, konsolidovani dug crnogorskih opština iznosi oko 119,76 miliona eura, što je za oko 1,06 miliona eura više nego na kraju 2019. godine.

Tokom prošle godine otplaćeno je 666,17 miliona eura po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima, kao i otplate obaveza iz prethodnog perioda.

Izvor: Glas Amerike