Vreme za manje poreze? – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Vreme za manje poreze?

Vreme za manje poreze?

 

Na tradicionalnom sastanku članova Srpske asocijacije menadžera I članova Fiskalnog saveta, naglašeno je da suficit u državnom budžetu omogućava da se smanje opterećenja privrede.

PRIVREDA do kraja godine može da računa na stabilno okruženje, budžet sa „viškom“, najavljeni rast. Kompanije, u takvim okolnostima, s druge strane, veruju da je vreme da se razmišlja o poreskom rasterećenju, bržem povraćaju poreza na dodatu vrednost i konačnom obuzdavanju parafiskalnih nameta. Ovo su glavne poruke u petak održanog, tradicionalnog sastanka Srpske asocijacije menadžera sa članovima Fiskalnog saveta.