Vršioci dužnosti u javnoj upravi – najduže šest plus tri meseca – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Vršioci dužnosti u javnoj upravi – najduže šest plus tri meseca

Vršioci dužnosti u javnoj upravi – najduže šest plus tri meseca

 

Vršioci dužnosti na različitim funkcijama u državnim organima, zdravstvu, prosveti, različitim ustanovama i javnim preduzećima neće više moći beskonačno da se nalaze u tom satusu već će njihov mandat biti ograničen na najduže 9 meseci, predviđeno je nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi.