Za ublažavanje posledica epidemije na privredu 5,1 milijarda evra – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Za ublažavanje posledica epidemije na privredu 5,1 milijarda evra

Za ublažavanje posledica epidemije na privredu 5,1 milijarda evra

Ekonomskim programom država će pomoći privredu sa 5,1 milijardom evra. Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade za privatnike tokom vanrednog stanja, i to na najmanje tri meseca.Odlaže se i plaćanje poreza na dobiti za drugi kvartal, i oslobađaju od plaćanja PDV-a svi koji se bave donacijama. Na taj način, poslodavci će plaćati samo neto zarade, i zadržati punu zaposlenost. Moći će u 24 jednake rate da isplate, od januara 2021.

Drugi paket mera odnosi se na direktnu pomoć preduzetnicima, paušalcima, mikro, malim i srednjim preduzećima, zaposlenima u privatnom sektoru: tri minimalne zarade biće isplaćene svakom zaposlenom na račun.Sredinom maja trebalo bi da bude uplaćena prva minimalna zarada.Mera pomoći likvidnosti odnosi se na ceo sistem, ali pre svega na privatni. Država će sa dve milijarde evra omogućiti preduzetnicima da uzmu jeftine kredite u bankama.Nakon krize, država će pomoći svakom punoletnom građaninu sa 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.