Zahtevi građana posle sinoćnjeg protesta – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Zahtevi građana posle sinoćnjeg protesta

Zahtevi građana posle sinoćnjeg protesta

 

Sinoć se okupilo nekoliko stotina građana na protestnom skupu pod nazivom „Ne okreći glavu, reci ne“, koji su šetnjom glavnom ulicom pokušali da skrenu pažnju na problem narkomanije. Povod je smrt petnaestogodišnje učenice gimnazije Sofije Siljanoski koja se predozirala narkoticima, a na protestu je bila i njena baka, doneti su zahtevi koji će biti predati Predsedniku Opštine, Predsedniku Suda, Tužiocu, PS Aranđelovac kao i zahtev za formiranje radne grupe koja će podnositi na javni uvid rezultate rada svih uključenih organa. Ovo su zahtevi građana Aranđelovca.

 

ZAHTEV

1. DA SE FORMIRA POSEBNO TELO ZA BORBU PROTIV NARKOMANIJE KOJE ĆE ČINITI PREDSTAVNIK POLICIJE, ZDRAVSTVA, SUDSTVA, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA, GRAĐANA I LOKALNE SAMOUPRAVE.

Cilj i zadatak radnog tela je da napravi plan i program edukacije dece uzrasta od 6 do 18 godina, kao i roditelja, da organizuje radionice za preventivu upotrebe narkotika, da evidentira sve slučajeve narkomanije i napravi bazu podataka, da identifikuje sve dilere na teritoriji opštine Aranđelovac. Zatim, da vrši kontrolu rada državnih organa na lokalnom nivou i da bude veza između policije i građana kao i da redovno dostavlja tromesečne izveštaje o svom radu.

2. da policija bude prisutnija uz škole

3. da opština isfinansira da se podeli test na drogu za decu u srednjim školama,

4. da se organizuje edukacija roditelja,

4. da se zaposle novi pripadnici policije jer PS Aranćelovac raspolaže sa nedovoljno lica na 50 000 građana

5. da se dostavi na javni uvid šta su do sad uradila tela koja su formirana povodom ovog problema po školama i koliko su održali radionica sa decom

6. izveštaj o radu javnog tužioca po predmetima podnetim u vezi ovog problema

7. Izveštaj o radu suda po predmetima o ovoj temi

8. da se rasformira svako telo koje je do sad učestvovalo u prevenciji i oformi novo jer OČIGLEDNO je da su podbacili negde

Ko ne radi svoj posao i zašto? Ko je zakazao? Zašto se ne poštuje i ne sprovodi zakon?

NE OKREĆI GLAVU!!!