Zajednička inspekcija u borbi protiv rada na crno – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Zajednička inspekcija u borbi protiv rada na crno

Zajednička inspekcija u borbi protiv rada na crno

Ove nedelje Poreska uprava i Inspektorat rada potpisaće ugovor koji predviđa da dve inspekcije zajedno kontrolišu da li kompanije drže neprijavljene radnike. Suzbijanjem rada na crno opčekuje se da se dodatno smanji broj nezaposlenin.