Zakazana peta sednica opštinskog veća – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Zakazana peta sednica opštinskog veća

Zakazana peta sednica opštinskog veća

 

Peta sednica Opštinskog veća biće održana u sredu 6. juna 2018. godine u 10h.

Na dnevnom redu će biti utvrđivanje predloga Odluke o naknadama odbornicima i članovima organa i radnih tela Skupštine opštine Aranđelovac, donošenje Odluke o angažovanju tehničkih sekretara za potrebe političkih stranaka sa čijih izbornih lista su izabrani odbornici u Skupštinu opštine Aranđelovac, utvrđivanje predloga Odluke o minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog, tekućeg održavanja zajedničkih delova stambene zgrade i visine naknade prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Osim toga pred članovima Veća će biti donošenje Odluke o raspodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz Fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu, donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštinskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi organa opštine Aranđelovac, donošenje Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave i donošenje Rešenja o korišćenju stalne budžetske rezerve za pomoć u saniranju posledica usled grada i olujnog vetra.