Zaštitnik: Propust Grada Sombora u slučaju pucanja ringišpila – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Zaštitnik: Propust Grada Sombora u slučaju pucanja ringišpila

Zaštitnik: Propust Grada Sombora u slučaju pucanja ringišpila

U saopštenju zaštitnika građana se navodi da je Grad Sombor napravio propust time što u svojim aktima nije predvideo načine pribavljanja odobrenja i sankcije za postavljanje zabavnih parkova na privatnim površinama.

U selu Kolut, kod Sombora, 12. jula dogodila se nesreća u lokalnom luna-parku. Pukao je stub ringišpila, pri čemu je povređeno osmoro dece.

U saopštenju se navodi da je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada, zaštitnik utvrdio da je Grad Sombor učinio propust jer su odlukama ovog organa propisani uslovi i postupak za pribavljanje odobrenja za postavljanje objekata samo na javnim površinama, kao i sankcije za lica koja nisu pribavila takvo odobrenje.

Zaštitnik građana utvrdio je da Grad Sombor nije propisao ni ovlašcenja inspekcije i komunalne policije da kontrolišu privremeno postavljanje objekata na drugoj površini, što je imalo za posledicu nedovoljno obezbedenu zaštitu dece u mestu Kolut 12. jula.

Zbog tih propusta zaštita dece ostvarena je samo u slučajevima kada se zabavni parkovi postavljaju na javnoj površini, dok je izostalo angažovanje i briga nadležnih gradskih organa za njihovu bezbednost kada se navedeni objekti i uređaji postavljaju na površini, čiji je vlasnik fizičko ili pravno lice, kao što je to bilo u mestu Kolut, utvrdio je zaštitnik.

Rok od 30 dana da se isptave propusti 

On je dao rok od 30 dana Gradu Somboru da ispravi navedene propuste tako što će da izmeni i dopuni Pravilnik i program o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji tog grada na taj način što će predvideti uslove i postupak za pribavljanje odobrenja za postavljanje objekata i opreme za izvođenje zabavnih programa, kako na javnoj, tako i na drugoj površini.

Grad Sombor treba i da izmeni i dopuni Odluku o uređenju grada tako što će u okviru kaznenih odredbi propisati odgovarajuće sankcije za lica koja nisu pribavila odobrenje nadležnog organa za postavljanja objekata i opreme za izvođenje zabavnih programa na drugoj površini, ali i da propiše ovlašcenja inspektora i komunalne policije da kontrolišu uslove i nacin privremenog postavljanja luna parkova na drugoj površini.

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović je najavila je da će strucni saradnici iz Sektora za prava deteta ove institucije ubuduće dodatno vršiti kontrolu javnih i privatnih površina na kojima su deca izložena mogućem povređivanju, bilo da su u pitanju igrališta, otvoreni gradski parkovi ili mesta sa objektima za zabavu.

Jelena Stojanović je pozvala sve građane Srbije da obraćanjem Zaštitniku građana ukažu na sva mesta koja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za povređivanje dece.

Izvor: rts.rs