Home » Aranđelovac » Završava se Slikarska kolonija u Lipovcu