„Ziđin“ oživljava rudnik bakra Novo Cerovo – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » „Ziđin“ oživljava rudnik bakra Novo Cerovo

„Ziđin“ oživljava rudnik bakra Novo Cerovo

Pomoćnik generalnog direktora „Ziđin Bor koper“ Hu Shaohua najavljuje da se prve količine bakra iz ovog rudnika očekuju početkom juna i podseća da kompanija od oktobra 2019. godine kontinuirano obnavlja i unapređuje rudarsku proizvodnju.

U skladu sa zakonodavstvom Srbije, posle dobijanja svih potrebnih dozvola i licenci za rad, izrađeni su pristupni putevi do rudnika, nabavljena je brojna mehanizacija i zaposleno oko 200 novih mladih ljudi.

Rukovodilac Cerova Dragan Ilić objašnjava da je kompanija uložila mnogo para u ovaj rudnik i precizira da je za potrebe Novog Cerova kupljeno 15 kamiona, tri bagera, dve bušalice, buldožer, valjak, utovarivač i cisterna za gorivo, saopštila je kompanija.

Novo Cerovo sastoji se od površinskog kopa i dela koji će baviti samo drobljenjem, mlevenjem i otpremanjem rude preko hidrotransporta do kriveljske flotacije. Zbog toga je u toku i revitalizacija drobilica, mlinskih sekcija i hidrotransporta, kao i kontrola agregata.

Umesto stare primarne drobilice, kupljena je nova čeljusna drobilica, a naručena je i tercijarna drobilica, radi bolje prerade i sitnije rude u mlinskim sekcijama, ističe Hu Shaohua.

Prvu količinu oksidne rude „Ziđin Bor koper“ planira da propusti kroz postrojenje sredinom maja i tada sprovede eksperiment flotiranja, koji bi trebalo da pokaže koliko će biti iskorišćenje metala pri preradi takve rude. 

Kako kaže direktor „Ziđin Bor kopera“, oživljavanje proizvodnje u Cerovu velika je prekretnica u povećanju proizvodnje bakra i značajan napredak kompanije u prvom kvartalu 2020. godine.

Izvor: rts.rs